Hund

Våra podukter till Hund:
 
PROFEED® MAXFLOW är en dietfiber som stimulerar tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterier som naturligt finns i tarmfloran.
 
För de flesta hundägare är hundens välbefinnande och hälsa högt prioriterat. Förhoppningsvis uppstår aldrig några allvarliga sjukdomar, men vardagens små orosmoment kan vara nog så besvärliga. Kanske stundar en större tävling som innebär mycket stress och intensiv träning.
Eller så brottas man kanske med att hunden har ständigt återkommande problem med magen. 
 
Profeed och vardagens små bekymmer
Problem med magen som exempelvis diarré, och gaser förekommer ofta hos våra hundar. Anledningarna kan vara många men en gemensam nämnare är att mikrofloran i mage och tarm har hamnat i obalans. I en omfattande studie fick 20 st Pointers testa om Profeed kunde hjälpa till att förebygga problem med matsmältningen. Resultatet visade att de nyttiga bakterier som naturligt finns i magen ökade i mängd, medan de oönskade bakterierna minskade (Swanson, 2002 a). Förutom att Profeed hjälper till att skapa en välbalanserad mikroflora i din hunds mage bidrar den till att dämpa den dåliga lukt som kan förekomma i samband med avföringen (Hussein, 2000)
 
Ett problem som överviktiga hundar kan drabbas av är en alldeles för hög insulinresistens. I en nyligen avslutad forskningsstudie testades ett antal kraftigt överviktiga hundar av rasen Beagle (Jusette, 2005). Dessa fick Profeed tillsatt i sitt foder med avsikten att studera huruvida Profeed kunde minska insulinresistensen. Resultatet var mycket positivt. Dessutom minskade även blodfetterna (Tsukuhara, 2003 & Diez, 1997).
 
Vid studier utförda på antal hundar har man funnit att Profeed även har en positiv effekt på dess immunförsvar (Swanson, 2002 b). Denna positiva effekt överförs även på avkommorna om tiken får Profeed under den sista delen av dräktigheten (Adogony, 2005). 
 
Profeed och forskningsresultat
Det råder ingen tvivel om att Profeed har en positiv inverkan på balansen mellan bra och dåliga bakterier i mage och tarm. Profeed bidrar till att minska risken för diarré och andra matsmältningsproblem, stärker immunförsvaret och minskar insulinresistensen och blodfetterna. 
 
PROFEED® MAXFLOW säljs i följande förpackningar:
  • 2 kg hink; 290 SEK ink. moms/hink + frakt.
  • 25 kg säck; 2 125 SEK ink. moms/säck + frakt.  
 
Nedan finner du en lista på ovan nämnda referenser:
- Adogony, V m fl (2005), Effects of dietary scFOS on systematic and mucosal immunity of bitches and its transfer to newborn puppies, 9th ESCVN congress Grugliasco (TO), Italien.
- Diez, M m fl (1997), A nutritional approch to control hyperlipidaewia in dogs, American Journal of Veterinary Research   (AJVR), Vol. 58, p. 1238-1242
- Jusette, I m fl (2005), Influence of obesity on plasma lipid and lipoprotein concentrations in dogs, American Journal of Veterinary Research (AJVR), Vol. 66, No. 1, p. 81-86. 
- Swanson, K m fl (2202 a), Fructooligosaccharides and Lactobacillus acidophilus Modify Gut Microbial Populations, Total Tract Nutrient Digestibilities and Fecal Protein Catabolite Concentrations in Healthy Adult Dogs, Journal of Nutrition, Vol. 132, No. 12, p. 3721-3731
- Swanson, K m fl (2002 b), Supplemental Fructooligosaccharides and Mannanoligosaccharides Influence Immune Function, Ileal and Total Tract Nutrient Digestibilities, Microbial Populations and Concentrations of Protein Catabolites in the Large Bowel of Dogs, Journal of Nutrition, Vol. 132, No. 5, p. 980-989
 
Astaxantinrikt Algmjöl
Astaxantinrikt aaglmjöl förbättrar din hunds immunförsvar. Astaxantinet i Algmjölet är en karotenoid som är en stark antioxidant. Astaxantinet har en mycket högre antioxidativ effekt jämfört med många andra karotenoider (Miki, 1991). Antioxidanter är till för att skydda kroppen mot fria radikaler vilka kan påverka immunförsvaret negativt. Astaxantinet har visat sig ha en bättre effekt och en högre stimulans på immunsystemet än betakaroten (Chew, 2004 & Jyonouchi, 1991).
 
I en studie gjord på hundar i träning och tävling har det visat sig att astaxantin har en mycket positiv effekt gällande hundarnas prestation och återhämtningsförmåga (Baskin, 2000). I studien ingick 62 st draghundar (vanligen Alaskan Malamute) vilka delades in i tre grupper; ej i träning, i träning med tillskott av astaxantin, ej i träning men med tillskott av astaxantin. Resultatet var tydligt. Det fanns en positiv effekt att finna i båda de grupper som fått astaxantin, men framförallt hos den grupp som samtidigt låg i träning. Hos dessa hundar förbättrades återhämtningsförmågan avsevärt.
 
Astaxantinet bidrar till att förbättra fertiliteten hos djur. För uppfödare innebär detta att Astaxnatinrikt Algmjöl kan öka möjligheten till att tiken blir dräktigt eller att hanen behåller en god spermakvalitet. Vidare bidrar antioxidanterna i Astaxantinrikt Algmjöl även till att skapa goda förutsättningar för ett långt liv genom att hjälpa till att motverka åldringsprocessen i hjärnan (Cotman, 2002).
 
Om ni är intresserade av Astaxantinrikt Algmjöl, fyll i kontaktformuläret så sänder vi mer information och aktuellt pris.
 
Referenser
- Baskin, C.R et al (2000) , Effects of dietary antioxidant supplementation on oxidative damage and resistance to oxidative damage during prolonged exercise in sled dogs. Amer. J. Vet. Res. Vol (61), p. 886-891
- Chew, B.P & Park, J.S (2004) , Carotenoid Action on the Immune response. J. Nutr Vol. 134, No. 1, p. 257S-261S
- Cotman, C:W et al (2002) , Brain aging in the canine: a diet enriched in antioxidants reduces cognitive dysfunction, Nuerobiology of Aging, Vol. 23, No. 5, p. 809-818
- Jyonouchi H., Hill R. J., Tomita Y., and Good R. A. (1991), Studies of immunomodulating actions of carotenoids. I. Effects of ß-carotene and astaxanthin on murine lymphocyte functions and cell surface marker expression in in vitro culture system. Nutr. Cancer, Vol. 16, No.2, p.93-105.
- Miki, W (Miki, W (1991) , Biological functions and activities of animal carotenoids. Pure and Applies Chem. Vol. 63, No.1, p. 1441-146.

Profeedshop
Nordanvägen 5
296 32 Åhus

info(@)profeedshop.se
Tel +46 44 24 79 65
 

 

Producerad av webbasen