Häst

Våra produkter till häst:

PROFEED®  MAXFLOW   är en dietfiber som stimulerar tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterier som naturligt finns i tarmfloran.

Tarmfloran med alla dess miljarder bakterier av hundratals arter kan påverka djurets hälsa. Problem som bl. a kolik, diarré, gaser och sura uppstötningar kan bero på en felaktig balans i djurets mage och tarm. Riskerna för dessa problem kan minimeras genom att exempelvis tillföra Profeed. Likaså kan Profeed vid olika stressrelaterade situationer för djuret, som foderbyte, nya miljöer eller längre transporter, innebära en lättare anpassning och en snabbare återhämtning.

Profeed defineras som en prebiotika bestående av kortkedjiga frukto-oligosackarider (scFOS - short chain fructo-oligosaccharides). Det är en dietfiber som stimulerar tillväxten och aktiviteten hos de goda bakterier som naturligt finns i tarmfloran. Profeed består enbart av naturliga ingredienser vilka utvinns direkt från sockerbetan.

De kortkedjiga frukto-oligosackariderna gynnar de bra bakterierna i matsmältningssystemet på bekostnad av de dåliga så att det man får en väl balanserad mikroflora i mage och tarm. Det kan i sin tur bidra till ett starkare immunförsvar, ett bättre näringsupptag och friskare djur. Vidare visar nyligen avslutade studier att Profeed även kan bidra till att minska både insulinresistensen och blodfetterna hos djur. Detta är speciellt viktigt ifall djuret är kraftigt överviktigt. Man har även sett starka samband mellan insulinresistens och fång hos häst.

PROFEED®  MAXFLOW  säljs i följande förpackningar:

  • 2 kg hink; 290 SEK ink. moms/hink + frakt.
  • 25 kg säck; 2 125 SEK ink. moms/säck + frakt.

 

Astaxantinrikt Algmjöl

Vårt algmjöl innehåller astaxantin vilket är en karotenoid med mycket god antioxidativ effekt. Astaxantinet har en mycket högre antioxidativ effekt jämfört med många andra karotenoider (Miki, 1991). Antioxidanter är till för att skydda kroppen mot fria radikaler vilka kan påverka immunförsvaret negativt. Astaxantinet har visat sig ha en bättre effekt och en högre stimulans på immunsystemet än betakaroten (Chew, 2004 & Jyonouchi, 1991).

I en studie gjord på travhästar i träning och tävling har det visat sig att astaxantin har en mycket positiv effekt gällande hästarnas prestation och återhämtningsförmåga. Det tydligaste resultatet återfanns hos hästar som hade drabbats av "Tying up", vilket är en variant av korsförlamning/muskelkramp. Man tror att detta problem beror på att musklerna drar ihop sig vilket i sin tur medför en försämrad cirkulation. Det finns idag inget botemedel utan det som rekommenderas är vila och ett ökat intag av E-vitamin. Studien visade dock att efter att hästarna fått Astaxantinrikt Algmjöl i ca 2-3 veckor blev de symptomfria (Lignell, 2001).

Astaxantinet bidrar till att förbättra fertiliteten hos djur. För uppfödare innebär detta att Astaxantinrikt Algmjöl kan öka möjligheten till att stoet blir dräktigt eller att hingsten behåller en god spermakvalitet. Vidare bidrar antioxidanterna i det Astaxantinrika Algmjölet även till att skapa goda förutsättningar för ett långt liv genom att hjälpa till att motverka åldringsprocessen i hjärnan (Cotman, 2002).

Ytterligare studier har visat att Astaxantinrikt Algmjöl även har en positiv inverkan på hästar som har svårt att behålla hullet. Astaxantinet hjälper till att skapa en god tarmmiljö vilket underlättar för hästen att ta upp näring. Astaxantinrikt Algmjöl har även en mycket positiv effekt på hästar som är känsliga för sol. Problem med soleksem och liknande reduceras kraftigt (Lyons & O´Brien, 2002).

Om ni är intresserade av Astaxantinrikt Algmjöl, fyll i kontaktformuläret så sänder vi mer information och aktuellt pris.   

Referenser Chew, B.P & Park, J.S (2004) , Carotenoid Action on the Immune response. J.Nutr, Vol 134, No. 1, p. 257S-261S Cotman, C:W et al (2002) , Brain aging in the canine: a diet enriched in antioxidants reduces cognitive dysfunction, Nuerobiology of Aging, Vol. 23, No. 5, p. 809-818 Jyonouchi H., Hill R. J., Tomita Y., and Good R. A. (1991) , Studies of immunomodulating actions of carotenoids. I. Effects of ß-carotene and astaxanthin on murine lymphocyte functions and cell surface marker expression in in vitro culture system. Nutr. Cancer, Vol. 16, No.2, p.93-105. Lignell, Å (2001), Medicament for improvment of duration of muscle function or treatment of muscle disorders or diseases. Patent Cooperation Treaty application #9911251, AstaCarotene AB, Sweden Lyons, N.M & O´Brien, N.M (2002) , Modulatory effects on an algal extract containing astaxanthin on UVA-irradiated cells in culture. J. of Dermatological Science, Vol. 30, No. 1, p. 73-84. Miki, W (1991) , Biological functions and activities of animal carotenoids. Pure and Applied Chem. Vol. 63, No.1, p. 141-146.

 

BoxNzym

BoxNzym är en högt koncentrerad blandning av enzymer och bakteriestammar som har valts ut på grund av sin effektivitet när det gäller att påskynda och effektivisera bränningen i ströbäddar. Blandningen är upptagen på en kiselalgbärare. 
Genom acceleration av nedbrytningsprocessen i gödseln och minskad ammoniakavgång säkrar BoxNzym en längre period med torra, jämna bäddar och ökad trivsel för djuren. 
BoxNzym ger en bättre stallmiljö för dig och din häst genom bl a mindre ammoniaklukt. Dessutom ger BoxNzym en kompaktare bädd och det går åt mindre strö.
 
Fördelar
  • Snabb nedbrytning av halm och gödsel genom enzymatisk hydrolys vilket leder till volymreduktion.
  • Förebyggande verkan mot dålig lukt genom mikroorganismer som snabbt bryter ner resterna av den enzymatiska hydrolysen och härmed undviker fermenteringsprocessen.
  • Helt ofarlig, biologisk verkan.
  • Tar hänsyn till miljön.
Produkten är hållbar i minst 1 år.
Använd BoxNzym så här:
 
1) Lägg ett tunt lager strö på det rengjorda golvet. (Om desinficeringsmedel använts vid rengöring bör man vänta ca 3 dagar innan man lägger in ny bädd, i annat fall kan desinficeringsmedlet påverka bakteriekulturerna i produkten.)
2) Sprid ut 20 g BoxNzym /m2.
3) Lägg på ett andra lager strö.
4) En gång per vecka: Sprid 7-10 g BoxNzym /m2 efter det att ni strött. Den högre dosen om bädden känns fuktig.
 
BoxNzym säljs i 10 gk hink som kostar 895 SEK ink. moms/hink + frakt.

 


 

 

Profeedshop
Nordanvägen 5
296 32 Åhus

info(@)profeedshop.se
Tel +46 44 24 79 65
 

 

Producerad av webbasen