Köpvillkor

 

Profeedshop erbjuder trygga och pålitliga köp.
 
Villkor - Försäljningsvillkor för Profeedshop. Giltigt från 2006-12-12
 
Prissättning
Priserna på Profeedshops hemsida uppdateras kontinuerligt och är inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor, frakt tillkommer på varje beställning.
 
Betalning
Betalning sker via faktura. Vid betalning med faktura har ni som kund 15 dagars kredit på fakturan. Efter 15 dagar skickas en påminnelse med en extra påminnelseavgift och ytterligare dagar senare skickas ytterligare en påminnelse. Därefter går ärendet vidare till inkasso.
 
Fakturan skickas med i leveransen av varorna.
 
Profeedshop förbehåller sig rätten till prisförändringar på hemsidan utan föregående meddelande. Vid försenad betalning debiteras ränta om 22%. Om betalningspåminnelse utskickas debiteras en avgift på 40 kr. Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.
 
Fraktkostnad
På samtliga ordrar tillkommer en fraktkostnad inklusive moms. Fraktkostnaden är beroende av försändelsens vikt och storlek. Den aktuella kostnaden för frakt återfinns i din kundvagn. Inga ytterligare kostnader utöver fraktkostnaden tillkommer.
 
Leverans
Beställda varor skickas normalt inom två arbetsdagar dock senast inom en vecka. Orderbekräftelse skickas endast med e-post (till den e-postadress som angivits på ditt kundnummer).
 
Profeedshop förbehåller sig rätten att skicka ordrar mot postförskott utan extra kostnad för dig. Beställningar som kan komma att skickas mot postförskott är t.ex. sådana med högt ordervärde.
 
Avbeställning och ändring av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packats hos Profeedshop. Ändring kan göras efter kontakt med Profeedshop. Efter att din order paketerats kan ändringar ej göras.
 
Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Profeedshop debiteras en avgift om för närvarande 310 kr inklusive moms för att täcka Profeedshops omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader). 
 
Garanti
Garantier på varan lämnas av Profeedshop samt tillverkaren av produkten.
 
Ångerrätt
Du som kund hos Profeedshop har rätt att ångra ett köp om detta sker inom 14 dagar från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Vid åberopande av ångerrätt är vi tacksamma om du underlättar returproceduren genom att hänvisa till ert ordernummer eller fakturanummer.
 
För att åberopa ångerrätt måste konsumenten hålla varan i väsentligt oförändrat skick. Vid returen skall varan/produkten förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från Profeedshop). Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. Profeedshop tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.
 
För de produkter som har brutna förseglingar/plomberingar (ej är i väsentligt oförändrat skick), återsändes varorna/produkterna endast efter begäran av kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.
 
Reklamation
Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Obs! För transportskador, se nedan! Profeedshop åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.
 
Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots vetskap om avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.
 
Det är viktigt att en korrekt retur/reklamation görs utan dröjsmål och vid frågor och funderingar står Profeedshop alltid till er tjänst.
 
Vid reklamation bör ni använda ordernummer eller fakturanummer som er referens i kommunikationen med Profeedshop. Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig.
 
Profeedshop kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, varför det är viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Om varan efter test bedöms felfri debiteras du en avgift om 310 kr (inklusive moms) för att täcka Profeedshops omkostnader för returen.
 
Då Profeedshop bedömer varorna/produkterna felfria, returneras försändelsen endast efter begäran från kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.
 
Transportskada
Transportskada skall omedelbart (på ankomstdagen av leveransen) anmälas till Posten, telefon 020-340 340 samt till Profeedshop via e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Som kund skall du inte lösa ut ett paket som ser skadat ut. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart varan till Posten samt till Profeedshop enligt ovan.
 
Ansvar för fel
Föreligger fel som Profeedshop ansvarar för, åtar sig Profeedshop att på egen kostnad avhjälpa felet genom omleverans eller återbetalning av köpebelopp om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Profeedshop.
 
Profeedshops ansvar är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor samt enligt konsumentköplagen. Profeedshop bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel (men ej begränsat till) leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, utebliven vinst, merarbete eller annan ekonomisk skada.
 
Produktansvar för hälsoprodukter
Vi säljer enbart väl dokumenterade ingredienser till djur. Vi tar inget ansvar för i produkten verksamma ingredienser för specifika hälso/sjuktillstånd. Produkterna ersätter inte veterinärvård eller medicinering utan skall uteslutande ses och användas som komplement. Varubeskrivningarna i vår webbutik är helt identisk med våra leverantörers produktinformation. Vi uppmanar våra kunder att ni tar del av våra rekomendationer och anvisningar (samt vid osäkerhet/sjukdom kontaktar veterinär) innan ni använder produkten. Utrikeskunder uppmanas att alltid kontrollera att produkter som beställs från våra butiker är godkända för införsel/användning av det egna landets myndigheter innan beställning.
 
Registrerade varumärken
Profeed och SALmate som omskrivs på Profeedshops hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.
 
Övrigt
Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Avvikelser mellan ordererkännade samt priser och leveransvillkor kan förekomma.
 
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. Profeedshop förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Profeedshop
Nordanvägen 5
296 32 Åhus

info(@)profeedshop.se
Tel +46 44 24 79 65
 

 

Producerad av webbasen